Friday, 19 May 2017

مبارزه امروز

انتخابات  بر نوشته های من نیز تاثیر گذاشته. سعی می کنم با فاصله از سیاست در بعد انتخابات و انتخاب بمانم. امروزه نحوه ی تبلیغ و جمع آوری طرفداران با شیوه های معمول آن در زمانی که خود در ایران بودم خیلی فرق کرده. بیاد میاورم که در دوره های اولیه انتخابات، شخصی که کاندید شده بود از نداری هایش و اینکه کت و شلوار تنش هم به برادرش تعلق داشت می گفت

 البته تغییر طبیعی است و چنانچه همه چیز به همان صورت سابق بماند جای تعجب است. تغییر سبک تنها خاص انتخابات سیاسی نیست و شامل هر نوع انتخابی می شود. نمونه ای که می توانم در مورد آن صحبت کنم انتخاب همسر است

دو سه نسل قبل عموما مادر داماد همسر آینده پسرش را انتخاب می کرد و خواست عروس و داماد در این میان تاثیری بر روند ماجرا نداشت. امروزه خود دو طرف در این انتخاب نقش بسزایی دارند. چندی پیش با جوانی آشنا شدم که بدون اطلاع از موقعیت بنده و اینکه ازدواج کرده ام اظهار علاقه کردند و اجازه خواستند تا با خانواده برای صحبت بیایند. البته ایشان به محض اطلاع از موقعیت بنده عذرخواهی کرده و صحبت هایشان را پس گرفتند ولی برایم جالب بود که در جریان نحوه خواستگاری به سبک امروز قرار گرفته بودم

با دوستی در این باره صحبت می کردم. این دوست اشاره ای داشتند به جوانب منقی حق انتخاب بدون واسطه همسر توسط زوجین و می پرسیدند که چرا نسل های پیش اینهمه ازدواج موفق داشتند و امروزه که زوج ها از روی علاقه یکدیگر را انتخاب می کنند درصد طلاق بالا رفته. در پاسخ این دوست گفتم که زندگی مشترک به هر سبکی که آغاز شده باشد تحت تاثیر عوامل و متغیرهای بی شماری است بنابر این یک متغییر(مثلا حق انتخاب بی واسطه) به تنهایی نمی تواند موفقیت یا عدم موفقیت زندگی مشترک را توجیه نماید. ترس از انتخاب اشتباه نباید مانع سلب آزادی در انتخاب باشد

دقیقا درانتخاب ریاست جمهور هم به همین ماجرا باید توجه کرد. حق انتخاب، اصلی مهم است حتی اگر تایید این اصل به انتخابی اشتباه بینجامد. آزادی انتخاب داشتن تضمینی برای انتخاب بهترین ها نیست ولی بهترین گزینه است. امروز مهم ترین کاری که می توان کرد انتخاب از روی آگاهی است. امیدوارم که آگاهانه انتخاب کنیم

شهیره  #سنگریزه


© All rights reserved

No comments: