Wednesday, 3 May 2017

در باب #دوستي
[6:45:28 PM]
:

گروهی ازً دوستا جون ميدن بره #بزم. هر #مجلسي با بودن اونا گرم ميشه. برخلاف باور معمول، داشتن همچي دوستا #مهمه، تازه هر چي ازً اين دوستا داشته باشي بازم كمه.
برخي از دوستا هم خيلي اهل بزم نيستن ولي تو سختیا آنقدر غمخوارتن كه بايد غمتو فراموش كني تا بتوني آونا كه نگرانتن رو دلداري بدي. ازً اين دوستا هم بايد زياد داشت.
ولي گروهي هم هستند كه نه #شادي بی اونا مي چسبه و نه سختي رو دور از اونا ميشه تحمل كرد. چون تو غم و #شادي پشتت هستن. ازً اين قماش يكً دوست داشته باشي انگار همه ي دنيا رو داري.
اگر داشتن دوستایی از گروه #اول و دوم خوبه، داشتن دوستي ازً گروه سوم واجبه. ازً همه ي دوستان گروه اول و دوم و سومم براي وجود شون و دوستي شون ممنونم
© All rights reserved

2 comments:

Shahireh said...
This comment has been removed by the author.
Shahireh said...


دوستی به دیدنم آمده بود. گفت از نوشته هات بخوان. متن بالا را خواندم. او هم برای پعر زیر را خواند

دلا یاران سه قسمند ار بدانی

زبانی اند و نانی اند و جانی

به نانی نان بده از در برانش

محبت کن به یاران زبانی

ولیکن یار جانی را نگه دار

به جانش جان بده تا می توانی

گفتم چه زیبا از کیه؟ نمی دانست. بعد رفتنش شعر را در اینترنت جستجوکردم. جایی اسم شاعر را مولانا نوشته بود. اگرچه شعر زیبایی است به نظر من به اشعار مولانا نمی خورد. البته شاید هم اشتباه بکنم. بهر حال اگر می دانید از کسیت به بنده هم بگویید. ممنون