Friday, 3 October 2014

افسانه
وقتی موقع تزیین شله زردی که برای دوستی درست کرده بودم، رسید فکر کردم بهترین چیزی که می توانم برایش آرزو کنم چیست. بعد از کمی تامل دیدم عشق، شادی و سلامتی بهترین ترکیب ها است

© All rights reserved

1 comment:

Hengameh Ashuri said...

!دوست عزیز و نازنینم! یکدنیا ممنونتم
وقتی آمدی با خودت نور و صفا و محبت و دوستی آورده بودی... شله زرد بسیار خوشمزه ات و آرزو هایت همان شب برایم بر آورده شدند. همچنین ها را برایت آرزومندم... با دیدن عکسش دوباره دهنم آب افتاد :-) دستت باز هم درد نکنه

به امید تکرارش
xxx