Friday, 3 October 2014

خشت + کاشی + چوب و مقداری هم خلاقیتMashhad, Iran

آب را گل نکنیم" و پنجره هایی این چنین زیبا را نابود"

اگر امکانش بود، تمام پنجره های قدیمی شهر را می خریدم و در جایی حفظ

© All rights reserved

No comments: