Tuesday, 26 May 2015

حایل بین پلید و پاک

مطلبی بود که چندی پیش در رابطه با "داستان فداکاری مردی که چون دختری که دوست می داشته به آبله دچار شده و زیبایی ظاهرش را از دست داده، خودش را فدا می کند و به مدت 20 سال تظاهر به نابینایی، تا دختر آبله رو با خیال راحت با او زندگی کند" در وبلاگم نوشته بودم، جالب اینجا بود که اکثر آقایانی که در مورد آن پست نظر دادند، این کار را فداکاری مرد می دانستند. با دوستی در این مورد بحث یا صحبتی داشتیم، همینطور که به صحبت های او گوش می دادم، این شعر هم در ذهنم می چرخید "زن باید خوشگل باشه...". سوال اینجاست که جدا از داستان، آیا ارزش زن را در زیبایی ظاهر او خلاصه کردن و تمسخر شعور و حق و خواسته ی او بنام مهربانی از عوارض جانبی مردسالاری در جامعه نیست؟ 
به قول مهستی گنجوی 
خود را بمیان خلق زاهد کردن
با نفس پلید و جامه پاک چه سود
  
© All rights reserved

No comments: