Saturday, 17 May 2014

شاید فردا مسافران کوچولو از راه رسیدندنه این کوچولوها نوه های من نیستند، ولی امروز هجدهمین روزی است که خانم مرغه روی تخم مرغ ها نشسته. از فردا دیگه هر روز ممکنه که جوجه ها سر از تخم در بیارن
:)
© All rights reserved

No comments: