Wednesday, 7 May 2014

خروس کرچ

یک هفته هست که خانم مرغه روی تخم مرغ ها خوابیده، آقا خروس که از اول با اینکه خانم مرغه تمام روز را در گوشه تاریک لانه بگذروند مخالف بود و در هر موقعیتی مخالفتش را اعلام می کرد، امروز زده به سیم آخر. تا ساعت یک از روی لانه تکان نخورد. بالای لانه نشسته بود، هیچ چیزی هم نخورد. حالا هم که آمده بیرون زیر برگ های پهن درختی چپیده و ساکته. می ترسم دچار افسرگی شده باشد. شاید هم برای همدردی با خانمش این کارو کرده

© All rights reserved

No comments: