Tuesday, 22 April 2014

یادم باشد روز جهانی زمین است

Google main page

http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Day

با دیدن صفحه گوگل متوجه شدم که روز جهانی زمین است 
 به حیاط نگاه کردم. شکوفه هایی که پای درختان گیلاس و آلبالو ریخته اند حتی قبل از گوگل این جشن را با بارانی از کاغذ های صورتی و سفید تزیین کرده بودند. به یاد شعری از سهراب سپهری افتادم
..."
آب را گل نکنیم
شاید این آب روان، می‌رود پای سپیداری، تا فرو شوید اندوه دلی
دست درویشی شاید، نان خشکیده فرو برده در آب

زن زیبایی آمد لب رود،
آب را گل نکنیم
روی زیبا دو برابر شده است

چه گوارا این آب
چه زلال این رود
"...

امروز باید به آبی روان سر بزنم و نیم نگاهی برگذر عمر بیندازم


© All rights reserved

No comments: