Thursday, 7 May 2020

توصیف ماه در شاهنامه به خوانش آقای سعادتی

با سپاس از آقای مجید سعادتی برای ارسال  فایل برای بزرگداشت فردوسی
توضیحات زیر را هم ایشان به هماه ویدئو فرستادند
زمین با نیروی گرانش ماه را به سوی خود می‌کشد. اگر امکان داشت تا ماه را که در حقیقت بی وقفه به دور زمین می‌چرخد، از گردش باز می‌داشت، ماه فقط برای مدت کوتاهی ثابت می‌ایستاد، آنگاه با سرعتی فزاینده به سمت زمین می‌شتافت و در نهایت با زمین برخورد می‌کرد. البته این عمل میسر نیست. ماه با سرعتی برابر 3,659 کیلومتر در ساعت به دور زمین در حال دوران است. در اثر این حرکت گردشی، یک نیروی گریز از مرکز به سمت خارج ایجاد می‌شود، که درست معادل نیروی گرایش زمین است که به سمت داخل کشش دارد. این دو نیروی مخالف، اثر یکدیگر را بطور متقابل خنثی می‌کنند، به نحوی که ماه همواره بر مدار خود باقی مانده و خواهد ماند.
+++
موقعیت کنونی درگیری با ویروس کرونا مانع از انجام برنامه‌هایی است که برای دهمین سالگرد بزرگداشت فردوسی در منچستر در نظر داشتیم. با این حال در ادامه راه و برای اینکه امسال هم یادی از ابرمرد فرهنگ ایران و ناجی زبان فارسی، فردوسی و شاهنامه او داشته باشیم از همگان دعوت به عمل میاوریم تا چنانچه در این رابطه صحبتی یا نقدی بر ابیات شاهنامه دارند یا مایلند تا ابیات انتخابی خود را با ما شریک شوند ویدئویی از اجرای خود گرفته و آنرا از طریق ایمیل زیر برای من بفرستند تا آنرا به نام خودشان در گروه دوستان شاهنامه به اشتراک بگذارم.
سلب مسئولیت: این دعوتی عمومی است و دوستان شاهنامه مسئولیتی در قبال نظر دوستان که با ارسال ویدئو ما را همراهی می‌فرمایند ندارد. چنانچه نظری در مورد کارهای ارسالی دارید آنرا از طریق کامنت در پست مربوطه اعلام نمایید. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزارم.
Sangrezeh@yahoo.co.uk
© All rights reserved

No comments: