Saturday, 21 June 2014

تاپ، تاپ قلب یا صدای برخورد توپ با زمینخب، چند ساعتی بیشتر به بازی دوم ایران در جام جهانی نمانده، اینجا دوستان استقبال چندانی برای تماشای عمومی بازی ایران و آرژانتین نشان ندادند. ولی امیدوارم که ما چند نفر تنها طرفداران تیم ایران نباشیم. البته اگر هم تقدیر اینطور رقم خورد، اشکالی نداره. باز هم میگیم ایران ایران

امیدوارم که تیم ملی، امروز دفاعی بازی نکنه
بچه ها ما همه به فکرتونیم و در هیجان و ترس و امید با شما شریکیم
ولی ما گل می خوایم یاالله


© All rights reserved

No comments: