Monday, 23 June 2014

ایران مقابل بوسنی وهرزگوی

بازی چهارشنبه ایران مقابل بوسنی وهرزگوین همزمان با بازی آرژانتین و نیجریه است. این یعنی برای تماشای بازی ایران در منچستر باید در خانه هایمان بمانیم، چون حتما بازی آرژانتین روی صفحه بزرگ* نمایش داده می شود
   کلی در اینترنت چرخیدم تا متوجه شدم بازی بعدی ایران مستقیم از کانال آی.تی.وی4 پخش می شود
خلاصه به آن دسته از دوستانی که قصد دارند بازی را بیرون تماشا کنند توصیه می کنم که مطمئن بشوند که بازی ایران پخش می شود 

__________
برای خودم ترجمه کردم که  صفحه بزرگ معنی* 
big screen
است. اگر ترجمه ای بهتر می دانید ممنون می شوم بمن هم اطلاع بدهید. قبلا سپاسگزارم

© All rights reserved

No comments: