Tuesday, 10 June 2014

ماجراهای خانم مرغه - 13

In our house

این کوچولو که پا به پای آقا خروسه راه میرود (برای دیدنش باید به دقت میان گلهای سفید نگاه کنید) اسمش نباته، کپی باباشه و برعکس نقل خیلی بابایی هست. البته ارتباط آقا خروسه هم با بچه ها عالیه. همیشه اول آنها را صدا می زند و بعد از آنها غذا می خورد. تکه های بزرگ نان و یا دانه های جو را با نوکش تکه می کند و می اندازد جلوی بچه ها. "ر" می گفت تابحال چنین خروس "جنتلی" ندیده. راستش منم نگران بودم با بچه ها جور نباشه ولی حالا می بینم که بی شک از بهترین باباهای دنیاست


© All rights reserved

No comments: