Monday, 30 May 2016

بهای باغبانی

امروز سومین روز حضور آفتاب و هوای خوب در منچستر است. سومین روزی که مشغول باغبانی هستم. رابین کوچولوی باغچه ما خوشحاله و لابلای زمین های تازه از تصرف علف های هرز آزاد شده، می پلکد. هنوز در باغچه کلی کار مانده ولی فعلا، برخلاف پشتیبانی دستکش باغبانی، به علت وفور تیغ های فرو شده به انگشتانم مجبور به قبول آتش بس پیشنهادی از طرف بوته های تمشک هستم و تا اطلاع ثانوی باغبانی تعطیل است


© All rights reserved

2 comments:

لیلی مختاری said...

قلم زیبایی دارید شریفه خانم عزیز

Shahireh said...

ممنون که وقت گداشتین و مطلب را خواندید