Thursday, 19 May 2016

چرخه کار و برنامه

سپاس از همه دوستانی که با حضور خود در کنار گروه دوستان شاهنامه، در هرچه باشکوه تر برگزاری بزرگداشت فردوسی سهم مهمی داشتند. سپاس از استاد کربلایی و خانم سمانه اسفندیاری برای پیوستن به برنامه از لندن
 و باز هم تشکر از دوستانی که هر ماه حضور بهم می رسانند تا کتابی ورق بخورد و از اندیشه بزرگ مرد تاریخ و ادب فارسی توشه ای ببریم. ممنون از آقا کیومرث که صبورانه کنار ما می نشینند و به سوالات ما پاسخ می دهند
//////
دل تنگم، عجیب هم دل تنگ
 برنامه ریزی می کنی و آماده می شوی و وقتی زمان فرا می رسد به سرعت از کنار پدیده ای  که مدتها چشم براهش بودی می گذری و ناگهان همه چیز پایان می گیرد تا عبارت "این نیز بگذرد" مصداق تازه ای یابد و راه برای شروعی دیگر گشوده شود

پس قدری استراحت کن تا برای سفری دیگر و ماجراجویی دیگر آماده شویم. چه کسی می داند آینده چگونه خواهد بود و بزرگداشت فردوسی سال 2017 چگونه خواهد بود

© All rights reserved

No comments: