Sunday, 15 May 2016

بی صبرانه منتظر شروع برنامه هستم

بیشتر از 15 ماه پیش برنامه ریزی برای برپایی روز بزرگداشت فردوسی-2016 آغاز شد. امروز روزی است که این کوشش به بار نشسته. در چیدن بار این درخت با ما همراه باشید. وعده ما امروز (یک شنبه 15 مه، 3 تا 5 در دانشگاه منچستر متروپولیتن) منتظر دیدار شما در گردهمایی بزرگداشت  روز فردوسی در منچستر هستیم. مهمان اختصاصی برنامه آقای کربلایی با برنامه نقالی از لندن. شرکت برای عموم رایگان می باشد

The Unio, Manchester Metropolitan University
21 Higher Cambridge Street, M15 6AD, Manchester


© All rights reserved

No comments: