Saturday, 20 June 2015

بعدی از "من" به روایت فیلم

به پایان هفته ی فیلم سازی فشرده امان رسیدیم. هفته ای که ایده ها در میان گروه شکوفا شد، فرم گرفت و به مرحله ی عمل رسانده شد. بودن در کنار هنرمندانی که در شاخه های مختلف هنر فعالیت می کنند، بعد تازه ای از کار گروهی را بمن نمایاند. مشتاقانه منتظرم تا فیلم پرتره ی خودم را در کنار مجموعه ی فیلم های پرتره ی دیگر هنرمندان در نمایشگاهی به همین مناسبت (از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر یک شنبه 21 ژوئن) ببینم. شرکت در نمایشگاه و تماشای فیلم ها  رایگان است.  چنانچه خواستید برای غذا  (نفری 6 پوند) به گروه بپیوندید، از ساعت 2 تا 3 در همان مکان در خدمتتان خواهیم بود. فقط لطفا از قبل تعداد را اطلاع بدهید 


© All rights reserved

1 comment:

Unknown said...

تبریک میگم و افسوس که سر کار هستم وگرنه با کمال میل می آمدم