Friday, 11 November 2011

11/11/11

Today has to be a special day
It could be about number one
It could be about equality

امروز شماره های یک همه برابر و تو یه خط صاف کنار هم ردیف شدند
میشه از تاریخ امروز درس گرفت
یه امروز رو بیایم با قامتی راست کنار هم بایستیم
جلوی آدمای دیگه (مخصوصا به خاطر مقام و پول) دولا نشیم
خودمون رو مساوی انسان های دیگه بدونیم و دیگران رو برابر
هر کدوم از ما میتونه برابری انسانها رو باور داشته باشه و بهش عمل کنه. کافیه در مرام خودمون انسانیت رو جا بدیم. از قانون وحشی که داریم بهش عادت می کنیم (یا عادت کردیم کمی فاصله بگیریم). همین امروز رو بیایم انسان باشیم و خودمون رو مالک زندگی، مال و تصمیم دیگران ندونیم و از اونا بالاتر و برتر. اگه پول گرفتی که تو خیابون مزاحم زنان و دختران بشی و اونا رو به خاطر اینکه نمی خوان به پرستش سیاهی تن بدند (و پوششی که حتی در دین اسلام هم مکروه دونسته شده رو قبول کنن) مورد آزار قرار بدی، اگه به نام اینکه "خلاف شرع" نکردی، به همسرت خیانت کردی. اگه اموال مادرت رو دزدیدی که پدر از دنیا رفته و اون خونه به این بزرگی رو می خواد چکار، بفروشه و سهم منو بده، اگه می خوایم بجای بچه هات هم زندگی کنی و حتی همسرانشون رو هم خودت انتخاب کنی، اگه با دروغ چنان عجین شدیم که دیگه زشتیش رو نمی بینیم، اگه به جای خدا نشستیم و دائم حکم تکفیر این و اون رو صادر می کنیم، اگه تو صف مخصوصا  اگه یه بچه جلومونه بی اهمیت به اون می خوایم زرنگی کنیم و بزنیم جلو، اگه تو معامله می خوایم سر خریدار رو کلاه بداریم و هزار اگه دیگه
یه امروز رو آدم باشیم
و برابر 

© All rights reserved

No comments: