Wednesday, 22 March 2017

بیرون گود زودخانه


Zoorkhoneh (zoor=strength, khoneh=house) a traditionally men-only environment to learn and practice ayeen-e pahlavani or warrior's ways of acting and thinking. It combines exercises, music and mystical and philosophical poetry for all ages and abilities. 

از عکس هایی که مدتها به دنبال گرفتنش بودم
بالاخره به کمک تنی چند از دوستان میسر شد و پای من و پایه دوربینم به زودخونه باز شد، با سپاس ویژه از آقایان رنجبر و صبوحی. برای من جالب ترین نکته حضور دوشادوش پیر و جوان بود و اینکه هر کسی به فراخور توانایی خود در برنامه شرکت می کرد و اجازه داشت که بماند و بیاموزد. رقابت و نتشی نبود، هر چه دیدم همه یکیی بود و با همی

 پست های مربوط

© All rights reserved

2 comments:

Unknown said...

آفرین به ایده و ابتکار عمل
ترویج و معرفی سنت اصیل و ورزش مردمی
اهل باستان که در زورخانه های مختلف در ایران هنوز پا برجاست.
من به وجود شما افتخار میکنم.
شما یک فرشته هستید.
نادر

Shahireh said...

فرشته؟
:)
ممنون از اینکه وقت می گذارین و مطالب را می خوانید