Saturday, 16 April 2016

به یاد یک دوست


همچون بی شمار بدآموزی های دیگر، مرگ را نیز بما اشتباه فهمانده اند. می دانم که مرگ این نیست که ما می پنداریم، ولی در نبود دیدی واضح باز هم به همان روایات قدیمی چنگ می اندازم تا سرگیجه هم تصمیم با شوک این رویداد مانوس اما ناشناس، مرا بر زمین نیفکند

رقتن دوست همیشه آزاردهنده است و بی مقدمه رفتن او گیج کننده

 سید محمود موسوی هم رفت، عکسش را که حمزه  در صفحه فیس بوک گذاشته بود، مرا به این خبر واقف کرد. و بعد از آن تکرار خبر پرواز او از زبان دیگر دوستان مشترک

 علاقه مشترکمان به عکاسی عاملی بود که ما را در سفری گروهی به شاهرود هم سفر کرد. عکاسی و طنز ملایم در نوشته های پای عکس هایش را دوست داشتم. شاید همان شناخت نصفه و نیمه از او کافی بود، به قول مولانا
ای برادر تو همان اندیشه ای
مابقی خود استخوان و ریشه ای
نمادی از اندیشه ی او لابلای عکس هایش جاری است

فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر
غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد
مولانا
+++
یادت گرامی و روحت شاد
پروازت بلند و شادی بخش

© All rights reserved

No comments: