Saturday, 22 March 2014

گره بر گره

دیشب نگاهی داشتم به برنامه
sport relief 2014, BBC 1 (19-22)
این برنامه ای است که از ورزشکاران و هنرمندان (بخصوص طنزپردازها)  برای تهیه برنامه ای سرگرم کننده و جمع آوری کمک های مالی برای سازمان های خیریه بهره می برد. طبق آمار اعلام شده تا امروز صبح هم موفق شده که مبلغی بیشتر از 51 میلیون پوند جمع آوری کند. آفرین بر همه کسانی که در این برنامه نقش داشتند. البته هدف این پست معرفی این برنامه نیست. می خواستم از بخشی بگویم که توجه مرا بخود جلب کرد. مردی بنام باب، 92 ساله، درد دل می کرد. وی که حدود سه سال پیش همسرش را از دست داده بود در مورد تنهاییش بعد از 65 سال زندگی مشترک می گفت. نمی شد اشکی که در چشمان باب جمع میشد را دید و همپای او گریه نکرد. حتی مجری برنامه با بغض به دنباله برنامه پرداخت. به شرایط ازدواج در دنیای غرب فکر کردم. جایی که رابطه با فردی بالغ  به شرط توافق دوجانبه جرم نیست و زوج ها ی ازدواج نکرده حتی می توانند بچه دار بشوند، بدون اینکه فرزند آنها از جامعه طرد شود. عشق، ازدواج و پایبندی به آن در چنین شرایطی باید خیلی ارزش داشته باشد


© All rights reserved

No comments: