Thursday, 29 September 2011

قدردانی و سپاس از حامیان کتاب بازگشت

 فرصتی شد تا از حامیان مراسم "رونمایی کتاب بازگشت در انگلستان" تشکری داشته باشم. حضورعزیزان موجب دلگرمی بود. هنرمندانی چند هم در اجرای برنامه شرکت کرده بودند که مجددا از آنها تشکر می کنم. آقایان شاکری، بانکی و رامبد برای اجرای  موسیقی، خانم هاله و آقای رامبد برای شاهنامه خوانی، آقای رحیم زاده برای نقد کتاب و خانم ایلار برای فیلم برداری از مراسم 

خانواده و دوستانی هم در امر پذیرایی و برگزاری مجلس کمک کردند که از آنها سپاسگزارم. جالب توجه بود که درحدود سه ساعت رکورد فروش کتاب "بازگشت" در ایران را شکستیم. ممنون از دوستانی که با خرید کتاب هم دو سازمان خیریه ذینفع (آسایشگاه معلولین ذهنی در ایران، مشهد و مطالعات سرطانی در انگلستان) را مورد حمایت قرار دادند و هم بنده را

 .لازم به تذکر است که خانم آتوسا زحمت فروش کتاب ها را بر عهده داشتند، خصوصا از ایشان کمال تشکر را دارم

  
با گروهی از دوستان در انتهای برنامه

© All rights reserved

No comments: