Tuesday, 14 May 2019

دکتر محمود کویر در بزرگداشت فردوسی در منچستر


ویدئو: علی کرمی
بخشی از سخنرانی #دکتر_محمود_کویر در نهمین #بزرگداشت_فردوسی در #منچستر
نیازمندیهای منچستر اسپانسر نهمین بزرگداشت فردوسی #دوستان_شاهنامه در منچستر
© All rights reserved

No comments: