Wednesday, 8 May 2019

آشنایی با شاهنامه

یکی از اهداف بلند مدت دوستان شاهنامه آشنا ساختن کودکان و نوجوانان با میراث فرهنگی خود، شاهنامه است. در همین راستا در جلسه‌ی "داستان‌هایی از شاهنامه" در مدرسه‌ی فارسی از کودکان ونوجوانان این کلاس‌ها دعوت شده تا برای برنامه‌ی بزرگداشت فردوسی با الهام از داستان‌های شاهنامه نقاشی بکشند. سپاس از دوستانی که به این دعوت دوستان شاهنامه پاسخ دادند.

دکتر کویر با هونیا منفرد در هشتمین بزرگداشت حکیم فردوسی در منچستر
#دوستان_شاهنامه امسال هم بزرگداشت فردوسی را جشن خواهند گرفت. ۱۲ مه ساعت ۲.۳۰
اطلاعات بیشتر در مورد برنامه‌ی امسال
https://www.facebook.com/events/294916501401626/
تلفن تماس برای اطلاعات
07887775556

سپاس از نیازمندی‌های منچستر برای حمایت مالی برنامه

#FriendOfShahnameh
:sunflower:#شهیره #سنگریزه #دوستان_شاهنامه #بزرگداشت_فردوسی

No comments: