Wednesday, 1 May 2019

بزرگداشت فردوسی 2019

گروه دوستان شاهنامه برای نهمین سال پی‌در‌پی بزرگداشت فردوسی را در منچستر جشن می‌گیرد.
Sunday, 12 May 2019, 14:30-16:30
St Peter's House, Precinct Centre, Oxford Road, Manchester M13 9GH
با حضور استاد کیومرث و همراهان و اعضای گروه شاهنامه‌خوانی دوستان شاهنامه.

مهمان ویژه‌ی برنامه: دکتر محمود کویر با آغاز و فرجام شاهنامه.

بارداد: مبلغ دو پوند (به طور داوطلبانه) بابت کمک به مخارج برنامه.

تلفن تماس برای اطلاعات بیشتر
07887775556

سپاس ویژه از اسپانسر برنامه: نیازمندیهای منچستر
© All rights reserved


No comments: