Tuesday, 19 March 2019

مراسم وداع با مرحوم استاد کربلایی در منچستر


دوستان مجلس یادبودی برای وداع با مرحوم کربلایی روز شنبه 30 مارس از 5 تا 7 بعد از ظهر در آکادمی موسیقی صهبا خواهیم داشت. چنانچه مایلید چند بیتی از شاهنامه یا از دیگر شاعرای پارسی زبان آماده کنید و در آن شب به یاد مرحوم کربلایی بخوانید. اگر خاطره ای از ایشان دارید و می خواهید با دیگران شریک شوید هم عالی است. در این برنامه شاهنامه هم خواهیم خواند و در واقع برنامه حکم شاهنامه خوانی ماه مارس را هم خواهد داشت خوشحال میشویم شما را هم در کنارمان داشته باشیم

برنامه برای عموم آزاد است و شرکت در برنامه رایگان است

به امید دیدار شما

آدرس: لطفا توجه داشته باشید که آکادمی صهبا مقابل فضای سبز جلوی  
z art
 واقع شده. سیستم های نویگیشن شما را به پشت ساختمان راهنمایی میکند
4 Birchvale Cl, Manchester M15 5BJ
Tel: 07887775556

© All rights reserved

No comments: