Monday, 23 January 2017

بعد حریق پلاسکو

In memory of those who lost their lives in the recent fire in Tehran.

از جا بلند می شوم تا چند خطی در مورد فاجعه ی اخیر آتش سوزی در ساختمان پلاسکو بنویسم. ولی اکنون که در مقابل مانیتور نشسته ام این فکر در من قدرت یافته که چه فایده. آیا از این #فاجعه درسی آموخته می شود و آیا این آخرین نمونه از فجایعی اینچنین خواهد بود؟ می دانیم که مسئولین طبق معمول مسئول نخواهند بود و در این رابطه حتی سوالی از آنان نخواهد شد. ولی ما می توانیم از خود شروع کنیم. هر یک از ما می توانیم در پیشگیری از بروز خطراتی اینچنین دخیل باشیم. می توانیم هوشیارانه عمل کنیم و یکدیگر را حمایت. در جایی که واحد های تجاری با قیمت های میلیونی و حتی میلیاردی دست به دست می شوند آیا هیچ صحبتی از راهکارهای مقابله با حوادثی مثل حریق به میان میاید؟ آیا خریداران واحد های تجاری یا کسانی که این اماکن را اجاره می کنند از وجود چنین امکاناتی در این مراکز مطلع هستند؟ آیا می دانند که برای جلوگیری از سانحه هایی چون آتش سوزی مدیران این مراکز چه برنامه ای دارند؟  مسئول جلوگیری و مدیریت سوانح کیست؟ نقش هر فرد در این میان چیست؟ محل قراردادی تجمع افراد بعد از سانحه برای سرشماری افرادی که هنوز ممکن است در ساختمان و در معرض خطر باشند کجاست؟ چه کسی مسئول سرشماری حضار خواهد بود؟

کسانی که در واحد های تجاری مشغول به کار هستید، علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. چنانچه تا بحال این کار را نکرده اید از مدیریت این مراکز کسب اطلاع نمایید. خود نیز آستین ها را بالا بزنید. حتی اگر در واحد تجاری کوچکی مشغول به کار هستید، مسئول حفظ جان دیگر کارکنان و مشتریانی که وارد واحد تجاری شما می شود هستید، دیگر مسئول جان و مال خود بودن بماند. یک کاغذ و خودکار بردارید از در ورودی مجتمع تا داخل مغازه خود حتی مکان هایی که مشتری به آن وارد نمی شود را بازدید کنید. سعی کنید به کودک یا فرد کم توانی که ممکن است در مواقع بروز حادثه و هرج و مرج در آن مکان باشد فکر کنید. به بالا، پایین و اطراف نگاه کنید. جلو بروز حادثه را نمی توان گرفت ولی خطرات ناشی از آن را می توان کاهش داد. به آنچه که ممکن است باعث بروز حادثه یا مانع از فرار به موقع افراد در صورت وقوع حادثه شود فکر کنید. به مواردی چون گوشه ی برآمده ی موکت یا لق بودن سرامیک کف زمین، کوتاه بودن سقف، پله ای که خیلی مشخص نیست، عدم وجود نرده در راه پله ها، سیم برق آویزان یا لخت، مسدود بودن راه های فرار اضطراری همه را نوشته و در مواردی که به شما مربوط است پیشگیری های لازم را انجام دهید و مواردی که خارج از محدوده ی عملکرد شماست از مدیریت بخواهید تا چاره ای بیاندیشند


در مورد ندیده گرفتن نیروهای امداد مثل آمبولانس یا آتش نشانی توسط مردم در این پست چیزی نمی گویم جز افسوس و صد افسوس از بی رحمی ما وقتی که پشت فرمان می نشینیم
 با آرزوی آرامش روح کسانی که در فاجعه حریق پلاسکو جان باخته اند و احترام به دلیران آتش نشانی که به یاری آنان شتافتند

© All rights reserved

No comments: