Thursday, 20 February 2014

صبحی آرام

 چه زیباست آغاز روز با نوای گنجشک باغچه
روز شلوغی در پیش رو دارم و مسابقه ای با دوستی، هر دو باید کلی کار را تا ماه دیگر تمام کنیم
بهتر است از رویاهای شیرینی که ذهنم مرتب به بازپخش انها مشغول است دل ببرم و به کارهایم بپردارم
نغمه گنجشکک در سرم می پیچد و لبانم را به لبخندی می گشاید

 امروز روزی بهاری است، عشق در هوا موج می زند و من با قراردادی مشغول خواهم بود

یا هو

© All rights reserved

1 comment:

Unknown said...

قرار داد موفقی باشه خانمی! همه جا شده تابستون و ما دلمون را به این بهار خنک خوش کردیم. خیلی هم خوبه اما فقط خدا کنه که قبل از پاییز یک کمی هم تابستان داشته باشیم

روزات همیشه بهاری باشند

افسانه