Wednesday, 21 December 2011

راستیم که خوش به حال وزرای ایران

در مهمانی رسمی که نخست وزیر انگلستان به افتخار ناصرالدین شاه در یکی از مهمانخانه های بزرگ لندن داد، شاه از این موضوع تعجب کرد و پرسید: چرا ما را در خانه خودش پذیرایی نمی کند؟
میرزا ملکم خان به او جواب داد که رئیس الوزرای انگلیس از خود خانه ای ندارد که کسی را در آن بپذیرد
شاه رو به درباریان کرد و گفت: خوشا به حال وزرای مملکت ایران که همه خانه بیرونی و اندرونی و پارک و قشلاقی دارند

==========
به نقل از خواندنیها (7 مهر ماه 1326) از کتاب هزار و یک حکایت تاریخی، محمود حکیمی، انتشارات قلم، 1366 چاپ دوم


© All rights reserved

1 comment:

zari said...

pas in sonnat vazir vozara hamishe faghat dar iran bab bude va hast