Saturday, 7 May 2011

بنی آدم اعضای یکدیگرند - که در آفرینش ز یک گوهرند

Some of our seemingly justified thoughts and behaviour don't feel right if we factor out ownership; i.e. it'd be easy to spot the potential damage caused by particular behaviour if it's not our own behaviour
Why is that
  

،دوستی داشتیم که هر وقت به خانه ما میامد معذب گوشه ای می نشست، به هیچ یک از خوراکی ها یا نوشیدنی هایی که برای پذیرایی از او می آوردیم دست نمیزد و بعد ار مدت کوتاهی خداحافظی می کرد. کم کم این رفتار که در اول غیرعادی بود به یک عادت تبدیل میشد ولی همیشه رفتاری غیر منتقی و شاید تا حدی ناراحت کننده به نظرم میامد. تا اینکه روزی دلیل این رفتار او را جویا شدم. وقتی که در پاسخ بیان کرد که تصور می کرده که اگر ما از مذهبش آگاه بشویم از حضورش در خانه مان ناراضی خواهیم بود به همین دلیل  سعی می کرده تا وقتی در منزل ماست جانب  احتیاط را رعایت کند و به چیزی دست نزند. فقط می توانستم بگویم: وای برما


© All rights reserved


متن زیر را در ایمیلی خواندم، نمیدانم که نویسنده آن کیست  ولی بی ربط به نوشته خودم ندیدمش
 به امید روزی که درخت خشکیده انسانیت شکوفا بشود

*******

در روزگاران قدیم انسانها بسیار به هم ظلم کردند و سیاهی و تباهی به نهایت خود رسید . تا اینکه کتیبه ای از سوی پروردگارشان بر آنان نازل شد !
ده فرمان :

1-   هیچ انسانی ، انسان دیگر را نکُشد .
2-   هیچ انسانی ، به انسان دیگر تجاوز نکند .
3-   هیچ انسانی ، به انسان دیگر دروغ نگوید .
4-   هیچ انسانی ، به انسان دیگر تهمت نزند .
5-   هیچ انسانی ، از انسان دیگر غیبت نکند .
6-   هیچ انسانی ، مال انسان دیگر را نخورد .
7-   هیچ انسانی ، به انسان دیگر زور نگوید .
8-   هیچ انسانی ، بر انسان دیگر برتری نجوید .
9-   هیچ انسانی ، در کار انسان دیگر تجسس نکند .
10-   هیچ انسانی ، انسان دیگر را نپرستد !
پس از آن
سالیان سختی بر شیطان و همدستانش گذشت ،
تا اینکه روزی شیطان ، چاره ای اندیشید .
او گفت :
ای دوستان ، کلمه ای یافته ام که بسیار از او بیزارم
اما
به زودی با افزودن تنها همین یک کلمه به ده فرمان ، همه چیز را به سود خودمان ، تغییر خواهم داد
و ده فرمان چنین شد :
1-    هیچ انسانی ، انسان  مؤمن دیگر را نکُشد .
2-   هیچ انسانی ، به انسان مؤمن دیگر تجاوز نکند .
3-   هیچ انسانی ، به انسان مؤمن دیگر دروغ نگوید .
4-   هیچ انسانی ، به انسان مؤمن دیگر تهمت نزند .
5-   هیچ انسانی ، از انسان مؤمن دیگر غیبت نکند .
6-   هیچ انسانی ، مال انسان مؤمن دیگر را نخورد .
7-   هیچ انسانی ، به انسان مؤمن  دیگر زور نگوید .
8-   هیچ انسانی ، بر انسان مؤمن دیگر برتری نجوید .
9-   هیچ انسانی ، در کار انسان مؤمن دیگر تجسس نکند .
10-   هیچ انسانی ، انسان دیگر را نپرستد ! مگر اینکه بسیار مؤمن باشد !
و اینک ای دوستان
به سوی انسانها بروید و به وسوسه بپردازید
و کاری کنید که هیچ کس ، هیچ کس را مؤمن نپندارد ، جز آنان که از دنیا رفته اند !

2 comments:

Anonymous said...

kheli amuzande bud mersi.
zari

Shahireh said...

باز پیغام هایی که از داخل ایران روی
این سایت نوشته میشه
تو صفجه ثبت نمیشه. زری جان ممنون از پیغامت که اینجا هم کپی میکنم
_________

kheli amuzande bud mersi.
zari