Wednesday, 4 May 2011

از نوشته های اینترنتی

مطلب زیر را دوستی ایمیل کردند. با تشکر از ایشون
نمی دانم باید خندید یا گریه کرد
******************

از مردم دنيا سوالي پرسيده شد و نتيجه آن جالب بود
سؤال از اين قرار بود
نظر خودتان را راجع به كمبود غذا در ساير كشورها صادقانه بيان كنيد؟

و جالب اینکه كسي جوابي نداد چون

در آفريقا كسي نمي دانست 'غذا' يعني چه؟

در آسيا كسي نمي دانست 'نظر' يعني چه؟

در اروپاي شرقي كسي نمي دانست 'صادقانه' يعني چه؟

در اروپاي غربي كسي نمي دانست 'كمبود' يعني چه؟

و در آمريكا كسي نمي دانست 'ساير كشورها' يعني چه؟

2 comments:

N.S said...

تلخ می شوم ناگاه...
مردم دنیا در هرچه بیگانه باشند در سوءتفاهم یگانه اند...

Shahireh said...

چه زیبا گفتی

ولی خوشبختانه در خیلی از صفات پسندیده
هم این یگانگی هست