Monday, 16 February 2015

غلط مصطلح

نوشته ی متن زیر نمی دانم کیست ولی ممنون از نویسنده. تابحال چقدر به اشتباهاتی که در طول زمان تکرار شده اند تا به صورت یک اصل درآمده اند فکر کرده ایم 

خواب زن چپه
یعنی چی؟

"خواب زن چپه" عبارتی که به توهین و تمسخر در مورد زنان بکار میرود و اسباب تحقیر بانوان است!
اما بدانیم این عبارت تحریفیه از واقعیتِ "خواب ظن چپه".
"ظن" یعنی توهم، گمان بردن و شک کردن و "خواب ظن" هم خوابیه که برمبنای توهم و شک و گمان شکل گرفته، در واقع وقتی چیزی ذهن مارو بخودش مشغول کرده باشه، وقتی در طول روز با موضوعی زیاد سر و کار داشته باشیم، وقتی موضوع حل نشده ای داشته باشیم یا مواردی شبیه به این، همه ی اینها در ناخودآگاه ما بخشی رو به خودش اختصاص میده که تو خواب و رویاهای ما خودش رو نشون می ده و به این خواب ها " خواب ظن" می گن که معمولا بی اعتباره و قابل اعتماد نیست.
هرچند شاید خیلیها این رو بدونن اما هستن افرادی که هنوز بعد از این که زنی خوابی رو تعریف میکنه از جمله ی خواب زن چپه استفاده میکنن، واقعیت اینه که مردم عامی بدون آگاهی از نگارش ظن (به اشتباه زن) و جهل از معنی و واقعیت اون، این جمله رو تکرار میکنن

© All rights reserved

1 comment:

Hengameh Ashuri said...

عالی! با اینکه به این جمله و همه اون خرافاتی که در کل مردم را نا آگاهتر و گمراهتر میکنه، اعتقادی ندارم اما خیلی از ماها ریشه اصلی این جمله ها را نمی شناسیم. ممنون برای این آگاهی