Monday, 14 September 2015

پرسه و قهوه به شرط کتاب 3

 همراه گروهی از کتاب دوستان و علاقمندان بناهای تاریخی در منچستر به "حمام ویکتوریا"* سری زدیم و برنامه ی اخیر "پرسه و قهوه به شرط کتاب" را در مکان تاریخی این بنا اجرا کردیم












با تشکر از همه دوستان که ما را همراهی نمودند بخصوص آقا کیومرث که ضمن اشاره به داستان فلک ناز خاطرات دوران کودکی خود را (از زمانی که پدر بزرگ برای بچه ها که دور کرسی جمع می شدند این داستان را می خوانده) با ما سهیم شدند 


برنامه های دیگر پرسه و قهوه به شرط کتاب
http://sharp-pencils.blogspot.co.uk/2015/07/blog-post_21.html


*Victoria Baths
++++++++++++++++++++++
Related previous posts

© All rights reserved

1 comment:

Unknown said...

روز خیلی خوب و پر باری از "دو فرهنگ" بود. ممنون از خودت دوست عزیزم که برنامه ریزی می کنی! این عکسها را هم واقعا قشنگ گرفتی

روزت خوش
xxxxx