Friday, 13 September 2013

گاهی تنهایی بد نیست

خب اینم جمعه! الان ساعت 7.30 شب است و می خواهم بقیه امشب را با کتاب های فارسی که امروز از کتابخانه دانشگاه منچستر گرفتم سر کنم. انتظار یک شب آرام و بی دغدغه خیلی شیرین است، مخصوصا بعد از دورانی پر از دلهره.  شب بخیر صفحه وبلاگ و سلام به لیوانی چای و کلی کتاب

© All rights reserved

No comments: