Thursday, 13 June 2013

موسم خداحافظی


همه چیز حتی ارتباط در جایی به پایان می رسد. چه خوب است که در گاه رفتن با دلی خوش و خاطراتی زیبا از دوستان جدا شویم

 افتخار داشتم که در طی سه سال گذشته با دوستان ایران دوست و فرهنگ پرور در جهت شناسایی تمدن و فرهنگ ایران و ایرانی همراه شوم. این پست تشکری است از تمامی اعضای قدیم و حال کانون فرهنگی و هنری ایرانیان منچستر. ممنون از اینکه مرا در جمع خود پذیرفتید. همکاری با تک تک شما عزیزان که با وجود همه مشکلات و نبود امکانات برخلاف موج تبلیغات منفی از جانب دوست و دشمن گام برمی دارید، از مباهات من است

به امید روزگاری بهتر

© All rights reserved

No comments: