Wednesday, 3 April 2013

همیشه به آنچه می خواهید فکر کنید

مراسم عید امسال هم به سلامتی به پایان رسید و زندگی کمابیش به روال عادی برمی گردد. البته چنانچه روال عادی روالی مثبت نیست هیچ اجباری در برگشت به آن نیست. می گویند که فقط کافی است تا بخواهید! به قول معروف: خواستن توانستن است و یا از شما حرکت، از خدا برکت. در سال جدید من می خواهم شاد زیستن را دوباره بیاموزم، نمی دانم در این راه موفق خواهم بود یا نه، ولی سعی خود را خواهم کرد. کتابی را که قبلا خوانده بودم از قفسه کتابخانه ام بیرون کشیدم و مجددا شروع به خواندن آن کردم. با همه نظرات بیان شده در کتاب موافق نیستم ولی قطعه زیر به دلم نشست. نمی دانم آیا برای شما هم مفید است یا نه؟ بهرحال خواندش ضرر ندارد.

"شاید یکی از مهمترین اصولی که تاکنون در ارتباط با ذهن خود به آن دست یافته ایم این باشد که همیشه به سمت چیزهایی کشیده می شویم که غالبا به آن می اندیشیم ... اصل از این قرار است: "به هر چیزی که فکر کنی به طرفش کشیده میشوی" حتی اگر به چیزهایی فکر کنیم که دلخواهمان نیستند باز هم به سوی همانها کشیده می شویم علت آن است که مسیر حرکت ذهن همیشه به سوی هر چیز است و نه در جهت گریز از آن ... ذهن بر اساس تصاویر عمل می کند. وقتی به خود می گویید نباید کتابتان را فراموش کنید با این حرف تصویری از فراموشی در ذهن خود ترسیم کرده اید و اگرچه شما می گویید که نباید فراموش کنید با این حال ذهن شما باز هم بر اساس همان تصاویر عمل می کند و نتیجه اینکه: کتابتان را فراموش می کنید "اما وقتی می گویید "باید کتابم بیادم بماند" در اینجا یک تصویر ذهنی از "بیاد سپردن" ترسیم کرده ایم که شما را در موقعیت بسیار بهتری از یادآوری قرار می دهد. به بیان ساده ذهن در جهت عکس یک فکر عمل نمی کند و نمی تواند بکند. ...خلاصه کلام: تفکر مثبت سازنده است زیرا دارندگان این نوع تفکر تنها به آنچه که مطلوب آنهاست فکر می کنند و آنگاه الزاما به سوی این اهداف کشیده می شوند. همیشه به آنچه می خواهید فکر کنید
 63 راز شاد زیستن، اندرو متیوس، مترجم وحید افضلی راد، نشر منصوری، 1374، ص 

© All rights reserved

No comments: