Friday, 30 November 2018

بزم و رزم رستم

بزم و رزم رستم از سری کلاس‌های داستان‌های شاهنامه. مدرس دکتر شهیره شریف
رستم چگونه انسانی بوده؟

بارداد: 5 پوند

شنبه اول دسامبر  3 -  5 بعد از ظهر
4 Birchvale Cl, Manchester M15 5BJ

Sangrezeh@yahoo.co.uk
پاس ویژه از آموزشکده موسیقی صهبا
             © All rights reserved

No comments: