Thursday, 2 November 2017

راهنمایی که منظور چیست

چند روزه که بیتی از شاهنامه گیجم کرده. می دانم خیلی مهمه که معنی این بیت را بفهمم ولی هر چه بیشتر در موردش فکر می کنم کمتر به نتیجه می رسم. گمونم زمان پرسش فرا رسیده. خلاصه اگر دوستان می توانند راهنمایی کنند ممنون می شوم فراوااااان

حالا صورت مسئله: بعد از اینکه افراسیاب کشته می شود و کی کاوس هم از دنیا می رود، کی خسرو دچار یک افسردگی می شود و در دل هراس این را پیدا می کند که نکند که گول اهریمن را بخورد و عملکردی چون ضحاک داشته باشد
گوشه نشین می شود و دائما از خداوند کمک می خواهد. در دعاهایش از خداوند اندیشه نیک و بد می خواهد. و اما سوال این است: چرا اندیشه بد؟ آنهم در جایی که از لغرش ترسیده. در چند چاپ مختلف شاهنامه این بیت را چک کردم و در همه آنها به همین ترتیب نوشته شده. دوستی می گفت چون تا اندیشه بد نباشد ارزش اندیشه خوب را نمی توان دانست. ولی این پاسخ قانع کننده نبود
شما چی فکر می کنید؟
مرا بین و چندی خرد ده مرا
هم اندیشه ی نیک و بد ده مرا 

© All rights reserved

1 comment:

Shahireh said...

پاشا:
ا سلام فراوان
ممنون از مطرح کردن این نکته. به نظرم منظور از درخواست خرد و "اندیشه نیک و بد" تفکر کردن و فهمیدن این است که نیک کدام است و بد کدام و این همان خردی است که در مصرع قیل گفته
ین اندیشیدن در باره نیک و بد گذشته از شنتاخت به معنای نگرانی ودغدغه انتخاب درست بین نیک و بد هم هست چون اندیشه در زبان قدیم گذشته از تفکر معنای نگرانی را هم به همراه داشته: مثلا در این بیت "دل شاه ز اندیشه یابد گزند" در واقع دعا می کند که خردمتد شود ونیک وبد را بشناسد و همیشه کارهای خود را زیر ذره بین بگذارد تا مبادا به راه بد برود و مثل ضحاک بشود
ثریا بحیرایی
رسش ظريفيست كه بر مبناى باور فلسفه زرتشت بر اصل دو نيروى متقابل نيكى وبدى ،، روشنايى وتاريكى وووو أستوار است .كه هر دو براى تشخيص درست به كار ميايند.
نيايش كيخسرو و از خدا خواستن براى دادن هر دو انديشه نهايتا براى تشخيص درست است نه براى داشتن انديشه بد
خرد و انديشه همواره از أصول اعتبارى شاهنامه و تشخيص نيكى از بدى است
درواقع سبك سنگين كردن با كمك دو نيروى متضاد وبرگزيدن نيكى
ممنون از شما براى مطرح كردن اين پرسش