Saturday, 1 July 2017

بیاموزانم

سنگ ها معلم های خوبی هستند.  حکمت نابی را که در فریاد خاموش آنان نهفته است  در کمتر کلاسی می توان به تجربه آموخت

بلوري صورتي در لايه اي از سنگ خارا رهايي را با کنج نشينی رسوب تاخت زده و با سكون تعلق به پرواز در امده. #شهيره #سنگريزه

© All rights reserved

1 comment:

Pasha said...

Aali bood! :)