Wednesday, 6 March 2013

از استعدادهای نهان بنده

به ثریا

دیروز دوستی عزیزمهمان  برنامه رادیو صدای آشنا منچستر بود. این مهمان گرامی کسی نبود جر خانم رجبی که طبق معمول با صدای گرم خود ما را مهمان کردند. اولین شعری که انتخاب کرده بودند، تصنیف بنگر به جهان یا هیچ از اجراهای محسن نامجو بود. باید اعتراف کنم که تا آن زمان این اجرای آقای نامجو را نشنیده بودم ولی آواز خانم رجبی بدلم نشست

همزمان با شروع خواندشان، خانم رجبی گوشی خود را بمن دادند تا اجرای برنامه را ضبط کنم. از آنجا که خیلی به تکنولژی واردم!! با عجله کمی گوشی را جابجا کردم تا تصویر درست در کادر باشد و به دو نفری که در دو طرفم حاضر بودند تصویر روی گوشی را نشان دادم که مطمئن شوم همه چیز درست است و تصویر ضبط می شود. آنها نیز با تکان دادن سر تایید کردند. خلاصه خانم رجبی هم یکی از بهترین اجراهایشان را به ما و شنوندگان برنامه هدیه دادند. ته دلم از اینکه این اجرا به نحوی فیلم برداری می شد خوشحال بودم

زمانیکه آواز ایشان به پایان رسید، گوشی را برگرداندم. خانم رجبی نگاهی به گوشی انداختند و گفتند: "باید این دکمه قرمز را فشار می دادید تا ضبط میشد." خلاصه معلوم شد که در تمام مدتی که گوشی بدست ژست فیلمبرداران را گرفته بودم، اصلا هیچ چیزی ضبط نشده بود. کلی شرمنده شدم. دیدم که توانایی بنده در فیلمبرداری برای ایشان سودی نداشت، گفتم حداقل 
ماجرا را اینجا بنویسم تا خاطره ای شود از هیچ

اجرای خانم رجبی برای مدت یک هفته روی سایت رادیو (قسمت اول 5/3/12  ساعت 19، دقیقه 48.50) خواهد بود
© All rights reserved

No comments: